Uit de pastorie 6-2018

Deze week is de stille week waarin we het lijden en sterven van onze Heer gedenken. Het thema van deze week dat ik samen met Tjalling heb uitgezocht is Verbonden.  Bij dit thema heeft Marjolien Kippersluys een afbeelding gemaakt die de liturgie van de diensten op Witte Donderdag, Goede vrijdag en de Paaswake, ‘s avond laat op Stille Zaterdag, zal sieren. Het lied bij dit thema is gezang 589 dat we in al deze diensten zullen zingen. De tekst is geschreven door Willem Barnard en gaat over Jezus die het dodenrijk in gaat om zich te verbinden met de doden. Hij geeft hun zo deel aan de nieuwe toekomst van het leven dat met Pasen  aan de dag treedt of, anders gezegd, openbaar wordt.

Zoals gezegd gebruiken  we op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (in de Petrus en Pauluskerk) een liturgie. In de dienst op Paaszondagochtend (die om 10 uur begint)  gebruiken we de beamer. Aan deze feestelijke dienst zal Loppersums Harmonie haar medewerking verlenen. Ook zullen we in deze dienst mevrouw Goelema uit Wiemersheerd gedenken die maandag 26 maart is overleden.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland