Uit de pastorie dec 2021

Dit is mijn laatste “Uit de pastorie.”  Wanneer u dit leest dan is inmiddels, als het goed is, de afscheidsdienst van 5 december geweest, is de verhuizing achter de rug en is de verbintenis- en intrededienst aanstaande.  Ik schrijf “als het goed is” omdat 1 besmetting van mij of mijn huisgenoten voldoende is om dat alles in de soep te laten lopen. Het zijn onzekere tijden waarin door alles wat gepland wordt zomaar een streep kan worden gezet. Daarom ben ik de laatste week van mijn werk als predikant van de Vredekerk in Loppersum maar extra voorzichtig geweest. 

In de meer dan 11 jaar dat ik hier predikant ben geweest is er heel veel veranderd in Loppersum. Denk maar aan de aardbevingsproblematiek en hoe dat heeft ingegrepen in het dorp. Toch, ondanks die onrust, ben ik met veel plezier predikant geweest in Loppersum. De samenwerking met de kerkenraad en gemeenteleden was altijd heel goed. Ik heb veel ruimte gekregen om mij op mijn manier in te zetten voor het Evangelie. Vele gesprekken heb ik gevoerd, ook met mensen die er nu niet meer zijn en waaraan ik wel eens terugdenk.

Mijn kinderen zijn hier zelfstandig geworden. Ze wonen nu op kamers, maar toen we hier kwamen gingen ze nog naar de basisschool en de brugklas. Zelf ben ik ook 11 jaar ouder geworden. Toen ik hier kwam op 7 juli  2010 was ik 43 jaar oud en inmiddels ben ik 55. Dat is toch een heel verschil en dat geldt niet alleen voor mij.  

Ik wil u als gemeente hartelijk danken voor de vele goede jaren. Het was voor mijn gevoel goed hier te zijn. We zullen elkaar vast wel weer zien en spreken. De eerste preekbeurten hier in Loppersum heb ik al vastgelegd.

In Achlum en Hitzum wacht mij een nieuwe toekomst. Ons nieuwe adres is:

De Terp 4

8806 KN Achlum

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland