Uit liefde voor jou

Uit liefde voor jou. Dat is dit jaar het motto van de 40 dagentijd van de Protestantse Kerken in Nederland.

Uit liefde voor jou. Die woorden geven aan dat je van betekenis voor iemand wilt zijn. Dat het jou echt om de ander te doen is. Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want je inzetten voor de ander kan ook tot teleurstellingen leiden of verdriet.

Met al je goede bedoelingen word je soms niet begrepen. Of je zegt iets, dat verkeerd valt. Maar dat mag je niet weerhouden om toch je liefde te laten blijken.

Als iemand de woorden “uit liefde voor jou”’ handen en voeten heeft gegeven, is het wel Jezus. Hij gaf immers zijn tijd, zijn aandacht, zijn liefde en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. En ook uit liefde voor de ander en de wereld vieren we de opstanding van Jezus.

Altijd stonden de anderen centraal bij Jezus. Wie het ook waren. Jezus heeft nooit zichzelf in het middelpunt gezet, maar leefde en handelde vanuit Gods liefde.

Al sinds jaar en dag wordt er door de Protestantse Kerk een Veertigdagenkalender uitgegeven, die altijd aansluit op het thema van de Veertigdagentijd. In de kalender van dit jaar met als thema “Uit liefde voor jou” staat een tekst van Marinus van de Berg:

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland