Vacature kerkrentmeester Maarland

Het Maarlandse College van Kerkrentmeesters zoekt dringend versterking. Het college telt nu vier leden. Dat is gewoon te weinig. We kunnen functies zoals beschreven in de Kerkorde niet echt goed meer bemensen. Maar nog belangrijker is dat de fusie tijdelijk meer werk betekent en dat werk willen we zorgvuldig uitvoeren. Daarom zoeken we een ouderling-kerkrentmeester.

Dus laat van je horen, als je mee wilt werken en mee wilt sturen in het financiële reilen en zeilen van onze gemeente. Voor informatie kun je contact opnemen met Jaap Jan Geertsema (mail: geerts17@kpnmail.nl of mobiel; 06-57175918).

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland