Van de redactie apr/mei 2022

Pasen is voorbij, Hemelvaartsdag nadert inclusief dauwtrappen en wij gaan op naar Pinksteren (afgeleid van pentakosta, het Griekse woord voor vijftig, omdat het vijftig dagen na Pasen valt), het feest van de geboorte van de Kerk, zoals dominee Schimmel het elders noemt.

Gerda Potze heeft de meditatie geschreven en zij bepaalt ons bij spreekwoorden zoals wij die vaak gebruiken in het dagelijks leven en die soms dooddoeners worden. Zij noemt het gedicht van Nicolaas Beets, ooit hoogleraar Theologie en de schrijver van de Camera Obscura, “nooit klagen, maar dragen”. Het lijkt haar beter om er van te maken “klagen en dragen en bidden om kracht “, want klagen is heel bijbels, denk aan Job, Jeremia en David. Men kan klagen en toch beseffen dat men kan vertrouwen op de Ene.

De minicommissie heeft haar werkzaamheden voltooid, maar moet e.e.a. nog wel op schrift stellen. Wij wachten met spanning op het resultaat.

Dominee Schimmel uit Spijk bereidt ons voor op het Pinksterfeest dat clustergewijs in de Vredekerk gevierd zal worden.

Na van corona genezen te zijn ervaart dominee Van den Bor het leven als druk. Hij wijt dit aan de genoemde ziekte. Hij is fan van werkgroepen, omdat je daarin dingen gezamenlijk kunt doen.

Hij is geen fan van beleidsplannen, maar soms kunnen die toch voordelen hebben. Omdat je ze tegen het licht kunt houden en beoordelen of ze wel of geen nut hadden en of het roer dus om moet. Er is een verslag van de kerkenraadsvergadering op 15 maart van wijk Maarland.

Ook de diensten worden vermeld, mitsgaders hun voorgangers.

Of er een “Ik ben…”zal zijn , is voor mij een raadsel, maar voor Els Zwerver een weet. U ziet het wel. Dat was het weer. De redactie wenst u veel genoegen bij het lezen.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland