Van de redactie dec. 2020 / jan. 2021

Beste lezers,

Ook in het vreemde jaar dat 2020 tot nu toe is, wordt het aan het einde gewoon weer kerst. Maar dit jaar ligt het allemaal een stuk ingewikkelder. Het duurt natuurlijk nog even, toch weten we dat het coronavirus ook tegen kerst nog onder ons zal zijn. Een tijd waarin verbinding en contact zo be­langrijk maar ook zo lastig is. Daarom dit  jaar geen uitnodigingen voor allerlei concerten en speciale kerstvieringen.

Ook in deze uitgave geen Ik ben… Het valt niet mee om telkens een schrijver te vinden voor deze rubriek. Mocht u voor het volgend kerkblad de ru­briek ‘Ik ben…’ willen schrijven, laat u het ons dan weten?

Namens de redactie wens ik u allemaal gezegende feestdagen en voor het nieuwe jaar 2021 gezond­heid, liefde en geluk! Zorg goed voor elkaar!

Met hartelijke groet,
Agnes Klunder

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland