Van de redactie dec t/m feb 2023

De redactie zoekt minimaal één nieuw redactielid, dat enigszins financieel onderlegd is en ook organisatorische gaven heeft. Ik hoop dat iemand zich geroepen voelt en zich meldt.

Elske Kramer heeft ditmaal de meditatie geschreven en zij doet dat n.a.v. de liederen 500-594 uit het Liedboek, alle geschreven door Sytze de Vries. Uiteraard staat de Kerst hierin centraal en zij besluit haar verhaal met de woorden; geen happy end, maar een hoopvol nieuw begin.

Er zijn alle mogelijke activiteiten in de komende tijd, zoals daar zijn een Kerstmiddag, een filmavond, mediteermomenten en ook nog een gemeentemiddag.

Er is een verslag van avonden die gehouden zijn over het thema: als het kwaad goede mensen treft.

Na een extra kerkenraadsvergadering is de kerkenraad van Maarland tot het historische besluit gekomen om samen te gaan met de Vredekerk.

In Boralia mijmert ds. Van den Bor over Kerst en het Kerstgevoel, maar stiekem geeft hij toch meer om Pasen.

Ds. Prins heeft al heel wat rondgefietst in Loppersum en heeft ook al met gemeenteleden kennis gemaakt.

De redactie wenst U allen gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe en wenst de rouwenden heel veel kracht en sterkte toe.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland