Van de redactie jan. 21 / feb. 21

De gesel van het covid-19 virus waart nog steeds onverbiddelijk rond, zoekende wie hij kan verslinden. Maar er is hoop. Er zijn vaccins geschikt gevonden en in de loop van het jaar zal hopelijk de normaliteit van het dagelijkse leven weer zijn ingetreden.
Dominee Roepers schrijft in zijn meditatie over “Blijf in Mijn liefde”, een citaat uit Johannes 15 n.a.v. de gebedsweek die op 20 januari begint en waarin de 4 geloofsgemeenschappen van Loppersum samen zullen optreden.
De Dienst van Schrift en Tafel in Coronatijd is fysiek een onmogelijke opgave, maar toch zullen enige gemeenteleden zich erover buigen om de viering gestalte te geven.
De beroepingscommissie gaat van start en heeft reeds een advertentie geplaatst.
De kerkenraad van Maarland heeft met succes een online-vergadering gehouden.
De predikanten preken voor lege stoelen en banken, maar toch kunnen de mensen hun woorden beluisteren, dankzij de technici. Hun wordt dank betuigd.
De Kerkrentmeesters van wijk Loppersum zetten uiteen wat er zoal voorgevallen is.
Op 20 januari is de gebedsweek. Helaas is er weer geen “Ik ben”. Ik zou iedereen willen oproepen zich aan te melden voor deze rubriek, temeer daar het zo boeiend is iets meer over de medekerkleden te weten te komen.
Dit was al weer alles wat ik u kan melden. Het is karig, maar we moeten het ermee doen tot betere tijden aanbreken.

Wij wensen iedereen een goede coronavrije gezondheid.

 

De redactie,

Bert van der Vliet

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland