Van de redactie juni/juli 2022

Voor u/jou ligt weer een nieuwe Op de Hoogte.

Bij het samenstellen viel mijn oog op het collectedoel van 12 juni in wijk Maarland. De eerste collecte is dan bestemd voor de Wensambulance. De Wensambulance kan hele diverse wensen werkelijkheid laten worden, die stuk voor stuk waardevolle en onvergetelijke momenten vormen voor  patiënten en hun naasten.  Een bijzonder mooi collectedoel. Tegelijkertijd dacht ik terug aan de tv-uitzending op 30 mei jl. van het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding) met als titel Voor het leven.

Het lied wat Nielson speciaal voor het KWF en deze uitzending heeft geschreven en gezongen, raakte mij.

Daarnaast voel ik in dit lied een verbinding met Pinksteren:

Er is altijd wel een reden om te stralen
Op de donkerste momenten
Komt het licht me toch weer halen
Er zijn zoveel meer verhalen om te makеn
Bewaar ze niet voor latеr en straal nu

Het is gek, maar juist in alle diepste dalen vind je de moed
Om vooruit te kijken zonder richtingsgevoel
Ondanks alles hoop ik dat je vindt wat je zoekt
Want ik weet,
Er is altijd wel een reden om te stralen
Op de donkerste momenten
Komt het licht me toch weer halen
Er zijn zoveel meer verhalen om te maken
Bewaar ze niet voor later en straal

Nu is de tijd
Raak jezelf er maar in kwijt
Nu is de tijd
Met de stroom mee, niet forceren
Niet meer denken, maar proberen
Op je neus gaan, ervan leren
Het is het allemaal waard

Er is altijd wel een reden om te stralen
Op de donkerste momenten
Komt het licht me toch weer halen
Er zijn zoveel meer verhalen om te maken
Bewaar ze niet voor later en straal nu!

Met hartelijke groet, namens de redactie,

Agnes Klunder

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland