Van de redactie maart 2023

De winter is vergangen en de 40 dagentijd is al begonnen, terwijl de Stille Week en Pasen aan de einder lonken. De meditatie is van de hand van ds. Van den Bor die ons bepaalt bij Joh. 20. onder de titel: eropuit.

Hij stelt dat de kerk geen doel is maar een middel en niet alleen bedoeld om een veilig en vertrouwd onderkomen te zijn, maar een springplank om eropuit te gaan, de wijde wereld in. Het gaat niet om de kerk, maar om de wereld,de kerk is geen eindbestemming, maar een vertrekpunt.

Ad Bakker schrijft hoe de fusie van de kerken kan plaatsvinden. Hiertoe is o.a. een stuurgroep gevormd. In de komende tijd is een scala van activiteiten gepland. Ik noem er enkele.

Er komt een Taizéviering, een Easterchallenge alias Paasuitdaging, een ouderenmiddag met Bijbelquiz (“tot ziens in Jeruzalem”) en er komt een Paaswandeling die bij de ware kerk start.

De diaconie geeft informatie over het Schuldhulpmaatje Eemsmond project. Er kan gemediteerd worden, een groep mensen gaat naar een abdij in Zundert en ook in de Stille Week is er alle dagen meditatie.

Ds. van den Bor schrijft in Boralia over dromen en doelen. Hij pleit voor nieuwe creativiteit en dat mensen in de gemeente taken opvatten die passen bij hun bekwaamheden. U kunt een verslag van de kerkenraadsvergadering lezen en een aankondiging van de erediensten.

In de Vredekerk zal een cabaretdienst van Ruurd Walinga zijn en op Koningsdag zal de Vredekerk geopend zijn om een versnapering te nuttigen.

De Kerkrentmeesters hebben het energieverbruik van de Vredekerk substantieel naar beneden weten te krijgen. De versterking van de kerk is zelfs na het Rapport aardbevingen weer uitgesteld wegens gekibbel over centen.

De musical Maria die onder de deskundige leiding van Kees Steketee te eniger tijd uitgevoerd zal worden, zoekt nog zangers. In de dorpen zijn overal voedselkasten verschenen en hierover wordt informatie gegeven.

Een goede 40 dagentijd, Stille Week en een goede Paasviering wenst u de redactie.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland