Van de redactie nov/dec 2021

Sinds lange tijd heeft de redactie weer fysiek vergadert. Het was fijn en gezellig om elkaar weer in het echt te zien en te spreken. Naast ‘Op de Hoogte’ hebben we  allerlei onderwerpen besproken en wetenswaardigheden uitgewisseld.

In deze Op de Hoogte valt weer van alles te lezen: de meditatie, informatie, verdrietige- en vrolijke, dankbare- en bemoedigende berichten.

De volgende uitgave van Op de Hoogte behelst de periode van half december tot en met half januari. Denkt u er aan om tijdig uw berichten/kopij  met betrekking tot de feestdagen aan te leveren? Dat kan via het e-mailadres van Op de Hoogte: kerkblad@pknvredekerkmaarland.nl.

Veel leesplezier toegewenst!

Een hartelijke groet, namens de redactie,
Agnes Klunder

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland