van de redactie november december 2020

Het is nu oktober en het briesende monster, co­vid-19 genoemd, steekt weer op wanstaltige wij­ze de kop op. Het aantal besmettingen, zieken­huisopnames en intensieve -zorgbezettingen neemt in gigantische mate toe. Iedereen vraagt zich af, wanneer er eindelijk een einde aan deze nachtmerrie komt. Iemand die in een nog veel grotere nachtmerrie leefde was de Duitse predi­kant Jochen Klepper die met een Joodse vrouw getrouwd was en tijdens de oorlog, toen zijn vrouw en stiefdochter gedeporteerd dreigden te worden geen andere uitweg zag dan een geza­menlijke zelfdoding. Desondanks schreef hij een gedicht dat in het Liedboek voor de Kerken staat en als titel heeft: “De nacht is haast ten einde“. On­danks alles geloofde hij dat het licht zou stra­len in de duisternis en dat God alles ten goede zou ke­ren. Ds. Roepers schrijft hierover een opbeu­rende meditatie. Ook de catechisaties kunnen niet meer plaatsvinden.

Daar er bitter weinig mensen naar de diensten komen, ontvangt de diaconie zeer weinig geld om het goede te doen. Zij verzoekt u om regelmatig een storting te doen, zodat zij haar zegenrijke werk kan voortzetten.

Binnenkort is ook de laatste zondag van het ker­kelijk jaar, een normaliter zeer indrukwekkende dienst. Dit jaar zullen er maar weinig gemeentele­den deze dienst kunnen bijwonen, omdat de fami­lieleden van de 11 overledenen voorrang krijgen.

Nu de mensen elkaar niet zo vaak meer zien, is er een Nieuwsbrief die ieder per elektronische post kan ontvangen. Alleen de computerlozen blijven zo nog verstoken van kerkelijk nieuws.

Tot slot schrijft classispredikant ds. Hommes een Nieuwsbrief.

Dit was al hetgeen ik u in deze barre tijden kan voorschotelen. Ik hoop dat u er desondanks van geniet. Kop derveur!

Namens de redactie,
Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland