Van de redactie september 2018

Nu de hitte en de droogte weer min of meer tot het verleden behoren en wij nog nagenieten van deze mooie zomer, breekt het nieuwe seizoen van kerkelijke activiteiten aan. Daarover vindt u in dit nummer allerhande informatie.

De meditatie is geschreven door ds. Roepers, die vast een voorschot neemt op de startzondag, waarin het gaat over eten. Hij betoogt dat voedsel broodnodig is voor ieder mens maar dat het immateriële aspect niet buiten beschouwing gelaten mag worden, zoals de liefde voor de medemens en de liefde tot God. Misschien moeten we wel eerst aan het geestelijke denken, dan beseffen we beter dat materiële zaken gaven van God zijn.

De startzondag, ook wel inspiratiezondag genaamd heeft dit jaar als thema: proef de kerk. Er zullen naast de diensten  gesprekken, workshops, activiteiten van koken en bakken en een lezing over Bijbels koken en bakken zijn. Voor de saamhorigheid en gezelligheid zullen weer spelletjesavonden georganiseerd worden.

Er komen kindernevendiensten nieuwe stijl,dit in verband met het ontbreken van jonge kinderen in wijk Maarland.

Het platform levensvragen organiseert avonden rond het thema dementie met medewerking van. Riet Bons –Storm en huisarts Petra van Lune. Tevens wordt er een toneelstuk opgevoerd.

Judith Korblet heeft voor World Servants in Ecuador gewerkt en schrijft hierover en ook de tienerdienstjongeren berichten over hun uitstapje.

Justus Wouda heeft een in memoriam geschreven over mevrouw Weistra.

Dominee Huisman heeft in de vakantie hetzelfde boek gelezen als ik, namelijk Tijl over de nar Tijl Uilenspiegel.

De nar heeft de taak de boven hem geplaatste mensen ofwel de koningen de gek aan te steken en hun handelen te relativeren. Maar de koning c.q. Geert Wilders moet niet voor nar gaan spelen (cartoonwedstrijd organiseren), maar zich met serieuze zaken bezig houden.

Dominee Roepers is in de vakantie naar Zuid -Limburg gefietst en heeft daar vele heuvels beklommen. Hij ervaart de goede vakantie als een zegen.

De gemeente Waddinxveen is ons niet vergeten en wil graag het contact voortzetten.

Helaas is de rubriek de Pen, waarnaar iedereen altijd reikhalzend uitkijkt, ditmaal niet geschreven.

Volgende keer hopelijk wel.

De redactie wenst u plezier  bij het lezen.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland