Winterwerkprogramma: ontmoeting en Inspiratie

Basiscatechese. Op dit moment ben ik nog onzeker over het aantal kids die mee willen gaan doen met ‘Basics’, een fris en fruitig programma over de ‘basics’ van het christelijk geloof voor jongeren in de bovenbouw van de basisschool.

Meer info is terug te vinden in het winterprogramma. Wie zich aan wil melden, vragen heeft of meer informatie wil: neem contact met mij op, pasteriep@outlook.com.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland