Zaken Kerkrentmeesters Vredekerk

Wat is er zoal gebeurd en wat zijn de plannen.

 1. Kerkdiensten mogen weer door 30 personen worden bezocht met de regels zoals die zijn opgesteld door RIVM en verder zijn de diensten online te volgen, jammer dat er nog steeds niet meer bezoekers in de kerk mogen komen maar mooi dat het zo kan.
 2. Daarom geen echte collectes in de kerk, gelukkig maken veel gemeenteleden wel zelf bedragen over naar de kerk, daarvoor onze hartelijke dank. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat u dat blijft doen.
 3. De verhuur activiteiten liggen nog steeds stil, maar na de laatste wijzigingen van onze demissionaire regering, kan waarschijnlijk de yoga groep en de Harmonie Loppersum weer aan de slag.
 4. Nieuwe vergunning ophalen oud papier is afgegeven door de Gemeente Eemsdelta en het papier zal dus weer opgehaald kunnen worden. Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken voor het ophalen van oud papier, dus als u denkt ik ben sterk genoeg, geef u op.
 5. De waardevermindering pastorie is aangevraagd en ontvangen, met dat geld willen wat achterstallige dingen aan de pastorie gaan doen, we zijn met de tuin begonnen en voor het onderhoud willen we eerst nog graag weten wat er aan versterking moet gebeuren. Voor de waardevermindering kerk wordt nog gewacht op regels die nog vastgesteld moeten worden, wij verwachten daarvoor dit jaar nog de regels te kunnen inzien.
 6. We hebben inmiddels weer 2 keer kunnen vergaderen, ondanks de corona.
 7. Er is een versterkingsgesprek geweest. Er wordt nu een plan opgesteld met bedragen en daarna kan er door ons een aannemer gezocht worden die dit project wil doen.We hopen dat er ongeveer in april/ mei volgend jaar gestart gaat worden. De versterking gaat over de bijgebouwen, de kerkzaal hoeft niet te worden versterkt.
 8. Omdat er weer 100 personen bij een begrafenis mogen zijn en we i.v.m. de anderhalve meter regel niet zoveel mensen in de zalen kunnen toelaten, hebben wij het plan opgevat de kerkzaal anders in te gaan richten, zodat daar ook koffie kan worden geschonken en men bij tafels kan zitten. Ook kunnen we dan vast wat proefdraaien, als de zalen niet gebruikt kunnen worden i.v.m. de genoemde versterking. Als dit goed bevalt, kunnen we de kerk i.v.m. de nieuwe inrichting misschien ook multifunctioneel maken en daardoor veel beter inzetten voor dorps- en andere activiteiten. Zo kunnen we meehelpen het dorp leefbaarder te houden/maken. Als er ideeën zijn, hoe de kerkzaal gemakkelijk omgebouwd kan worden dan houden wij ons aanbevolen dit van u te horen.
 9. Lekkage ketel is verholpen.
 10. Zoals u eerder hebt kunnen lezen hebben we de kerk laten doorlichten i.v.m. verbruik energie. Daarom gaan we ledlampen in de noodverlichting aanbrengen, radiatorfolie achter de radiatoren plaatsen, waar nodig leidingen isoleren en de radiator in het jeugdhonk vervangen. De wat duurdere aangelegenheden zullen we proberen gelijktijdig met de versterking te doen.  
 11. We krijgen nog al eens klachten over de geluidsinstallatie in de kerkzaal en daarom hebben we besloten daar wat aan te gaan doen en als het dan nog niet helpt kunnen we misschien beter een keer Beter Horen of een andere organisatie uitnodigen om ons zelf een keer door te lichten .
 12. Verder hebben we besloten de entree bij de kerk ( leistenen ) te verbeteren, zodat wij daar niet meer met onze naaldhakken in blijven steken.

Dan hebben wij eerst iedereen weer een beetje bijgepraat, en hopen met u dat we elkaar binnenkort weer lijfelijk kunnen ontmoeten als gemeente in de kerk. Hou elkaar vast en verlies elkaar niet uit het oog.

Als er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag van u.

Namens de Kerkrentmeesters,

Wietse Bouwman

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland