03-11-2019 inzameling kleding Leger des Heils

Ook dit jaar willen wij op Dankdag, 3 november aanstaande, weer kleding gaan inzamelen voor het Leger des Heils. U kunt deze zondag zakken met kleding inleveren bij de kerk. Ook kapotte kleding, lakens, schoenen e.d. kunnen ingeleverd worden. Mocht u deze zondag verhinderd zijn, maar wel kleding hebben, dan kunt u de kleding ook op zaterdag 2 november inleveren bij Henk Beukema, Wirdumerweg 15 te Loppersum.

Eventueel kan de kleding ook nog bij u thuis opgehaald worden. U kunt hiervoor contact opnemen met Henk Beukema, tel. 571746.

Namens de gezamenlijke diaconieën.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.