06-02-2019 Johannesleeskring

Op 6 februari komen we als Johannesleeskring bij elkaar om 20.00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk. We lezen het Johannesevangelie van voor naar achteren door en vragen ons af  waarom Johannes het ons nu precies zo vertelt.  We hebben het de  afgelopen keer gehad over de blindgeborene uit Johannes 9. Dat lijkt te gaan over een genezing van een blinde, maar uit de laatste verzen vragen een paar farizeeën: “Wij zijn toch niet blind?” Dat gaat niet meer over letterlijke blindheid, maar over figuurlijke. Dat bewijst het antwoord van Jezus: ‘Was u maar blind, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’ Blindheid  is hier een beeld voor zonde en het is fascinerend om van hieruit het hoofdstuk terug te lezen. Dan vallen ineens dingen op hun plaats. Op 6 februari gaan we verder met hoofdstuk 10. Iedereen die met ons mee wil doen is welkom.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland