09-01-2019 Johannesleeskring

Op woensdag 9 januari 2019 is er weer de Johannesleeskring. We beginnen om 20.00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk.  We lezen het Johannesevangelie van voor naar achteren en zijn inmiddels aangekomen bij Johannes 9. We ontdekten dat het Johannesevangelie nog veel gedeelten heeft die we niet kenden, zoals het heftige hoofdstuk 8. Nu zijn we aangekomen bij het negende hoofdstuk over de blindgeborene. Dat verhaal is bekender maar toch  hebben we het niet in de vingers. Bij mij viel bij de voorbereiding ineens een kwartje wat betreft de naam Siloam. Ik weet niet of het klopt, maar ik leg het op 9 januari graag de  medelezers voor. U kunt daar ook bij zijn. Ook nieuwe meelezers zijn van harte welkom.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland