1 november: inleveren 2e handskleding

Op Dankdag, 1 november kunt u weer uw 2de hands kleding inleveren achter in de kerk waar de diaconie levensmiddelen inzamelt voor de voedselbank.

Laten we er weer net zo’n groot succes van maken als vorig jaar. De hoeveelheid kleding was toen overweldigend.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland