1 november inzameling extra goederen

Op zondag 1 november (Dankdag) zamelen de diaconieën dit keer extra goederen in.

Voedselbank:
Zoals te doen gebruikelijk zamelen we weer levensmiddelen in voor de voedselbank Het Hogeland te Winsum. U kan uw waren weer mee nemen naar de kerk waar de diaconie klaar staat om uw goederen in ontvangst te nemen.

Kledinginzameling:
Net als vorig jaar kunt u uw gebruikte kleding weer meenemen naar de kerk. Het Leger Des Heils zal u er dankbaar voor zijn. Wel moet het schoon en heel zijn.

Laten we er weer net zo’n daverend succes van maken dan vorig jaar.

De Diaconieën zamelen i.s.m. de Kindernevendienst speelgoed en knuffels in voor kinderen in achterstandssituaties. Het speelgoed en knuffels zal naar de voedselbank het Hogeland gaan die dit dan verdeeld met sinterklaas, zodat ook kinderen wiens ouders minder financieel draagkrachtig zijn ook wat krijgen.

Dus als je speelgoed of knuffels hebt die je nooit meer gebruikt, neem het mee naar de KND of met dankdag achter in de kerk. Ook opa’s en oma’s die speelgoed in huis hebben dat niet meer gebruikt wordt kunnen dit inbrengen bij de KND.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland