10-11-2019 Koopvaardijdienst

Op zondag 10 november 2019 vindt weer de jaar­lijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemsha­ven.

Aanvang 16.00 uur
Voorganger Pastor S. Standhardt

Met medewerking van het Byzantijns Koor Gronin­gen. De begeleiding van de samenzang zal worden ge­daan door Annejet Dijkman.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerst­dagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschap­pij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrien­den kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschik­baar naast het zeemanshuis.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om on­der het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.

Vervoer nodig? bel 06 17 13 51 65 dan plannen we u in en zorgen dat u op tijd aanwezig bent.

Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland