10 maart 2024 Hollandse Spelen en Winterproeverij

Op zondag 10 maart is er na de dienst een gezellige activiteit voor jong en oud. Na de gezamenlijke Biddagdienst in de Petrus en Pauluskerk die om 9.30 u. begint, drinken we er met elkaar nog koffie/thee/ limonade en daarna worden we verwacht in de Vredekerk. Daar staat er een Proeverij van wintersoepen klaar in de kerkzaal. Samen met uw eigen meegebrachte boterhammetjes vormt zich een heerlijke lunch. En daarna kan iedereen meedoen aan de verschillende Hollandse Spelen die klaar staan in zaal 1 en 2. Op de opgavelijsten kunt u zich aanmelden en aangeven of u vervoer nodig heeft. De lijsten liggen op -zondag 25 februari in de Donatuskerk te Leermens en in de Vredekerk -en op zondag 3 maart in de Jacobuskerk te Zeerijp en in de Vredekerk Kom en ga mee!! Riet Bakker, Dineke Bouwman en Regina Feitsma

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland