11 april oud papier halen gaat door

Net als andere maanden, wordt ook deze maand op de 2e zaterdag van de maand het oud papier opgehaald door mensen van de wijkgemeentes Maarland en Vredekerk. In april zal het oud papier worden opgehaald op zaterdag 11 april. Graag het oud papier om uiterlijk 8.30 buiten zetten.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland