11 oktober collecte voor Actie Sprinkhaan

Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. Boeren in landen als Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nóg groter. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp. Omdat de nood zo groot is collecteren de gezamenlijke diaconieën hiervoor op 11 oktober. Helpt u mee? Zo delen we samen van wat ons gegeven is en zijn we er voor mensen die onze steun niet kunnen missen.

Meer info? kijk op de site van kerk in actie

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland