12-11-2019 Gezamenlijke gemeenteavond

Op dinsdagavond 12 november is er een gezamen­lijke gemeenteavond van beide wijken, Vredekerk en Maarland. Onze classispredikant Jan Hommes zal ons iets komen vertellen over zijn werk in de classis en over het nut van de classis.

Ter verduidelijking even iets over de classis: een classis is een vergadering van kerken (in ons geval PKN kerken) die bij elkaar in de buurt staan. Er is de laatste jaren in onze Protestantse Kerk Neder­land daarin nogal wat veranderd. Voorheen hadden we een redelijk overzichtelijke classis, de classis Noord – Oost Groningen. Die strekte zich uit van Loppersum tot Delfzijl en dan tot Veendam en Wil­dervank. Tegenwoordig is de classis veel groter, hij omvat de provincies Groningen en Drenthe. In de vroegere kleinere classis was van iedere gemeente iemand aanwezig. In de classis Groningen-Drenthe zijn er per ring (kerken die echt bij elkaar in de buurt staan) twee of drie afgevaardigden.

Over zijn werk als classispredikant zal dominee Jan Hommes ons dus wat vertellen. Hij wil ook zijn vi­sie op de kerk in Groningen met ons delen, hoe hij denkt over de toekomst van de kerk. Hij zal daarbij ingaan op de noodzaak van samenwerking en de inspiratie die daarvan uit kan gaan. Graag zal hij over dit alles met ons in gesprek gaan.

De gezamenlijke gemeenteavond vindt op dinsdag 12 november plaats in de Vredekerk in Loppersum. Om 19.45 uur staat de koffie klaar, we beginnen om 20.00 uur.

De beide voorzitters van de wijkkerkenraden: GeertJan Reinders en Maarten Burggraaff nodigen jullie van harte uit om te komen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland