12 april Paasontbijt

Op Paasmorgen, zondag 12 april, is er om 8.45 uur weer een Paasontbijt in Elthato – naast de toren van Zeerijp. Iedereen is hartelijk welkom om mee te komen ontbijten. Geef je wel even van tevoren op bij Gerry Dallinga: 0596 571708 /: gerrybol­wijn@outlook.com

Aansluitend aan het ontbijt is er een Paasmorgen­dienst in de Jacobuskerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland