12 juni 2021 ophalen oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 12 juni 2021

Bijrijder:  K. Spithoff
08.30 – 11.00 u  W.Koster en H.J. Feitsma
11.00 – 13.30 u  A. Beukema en vacant

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland