12 juni 2021 ophalen oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 12 juni 2021

Bijrijder:  K. Spithoff
08.30 – 11.00 u  W.Koster en H.J. Feitsma
11.00 – 13.30 u  A. Beukema en vacant

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.