13-02-2024 Pannenkoekmaaltijd

De jaarlijkse pannenkoekenmaaltijd aan het begin van de veertigdagentijd wordt gehouden op dinsdag 13 februari om 18.00 uur in de Vredekerk.

De veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag, als voorbereiding op het Paasfeest. Tijdens deze 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten (de vastentijd). Het was natuurlijk jammer om de eieren, melk en olie weg te gooien, daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconieën nodigen iedereen uit om deze traditie in ere te houden.

U kunt zich opgeven via intekenlijsten achterin in de kerk, tijdens alle diensten op 4 en 11 februari.
Wij zijn ook op zoek naar mensen die pannenkoeken willen bakken en deze warm mee willen nemen. U kunt op de intekenlijst aangeven of u wilt helpen met bakken.We zien u graag op 13 februari! Wilt u uw eigen bord en bestek meenemen?

Er zal na de maaltijd een collecte worden gehouden voor het project ‘Israël en Gaza’ van Kerk in Actie.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland