Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  19 januari 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  19 januari 09:30
 3. Achttienplus Gespreksgroep

  19 januari 20:00
 4. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 5. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 6. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 7. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 8. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 9. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 10. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30

14-11-2019 Johannesleerkring

Johannesleeskring

Op donderdag 14 november 2019 komt de Johan­nesleeskring weer samen. Dit keer bij de familie Bakker, Fruitlaan 8 in Loppersum. De Johanne­s-leeskring leest het Evangelie volgens Johannes he­lemaal door. De vorige keer hebben we de opwek­king van Lazarus in hoofdstuk 11 gelezen. Hoofd­stuk 11 markeert het einde van deel 1 van het evangelie. Jezus laat zien dat Hij sterker is dan de dood en zegt dat Hij het eeuwige leven geeft aan wie in Hem gelooft. Tegelijkertijd komt zijn dood ook dichterbij in het besluit van de Hoge Raad om hem te doden. Het is duidelijk waar het onont­koombaar naar toe gaat. In de Johannesleeskring laten we ons stap voor stap door Johannes meene­men naar de ontknoping van zijn evangelie. Wilt u meer weten over de Johannesleeskring dan kunt u informatie krijgen bij ondergetekende.

ds. Marco Roepers

Bijbelvers van de dag

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.