14-11-2019 Johannesleerkring

Johannesleeskring

Op donderdag 14 november 2019 komt de Johan­nesleeskring weer samen. Dit keer bij de familie Bakker, Fruitlaan 8 in Loppersum. De Johanne­s-leeskring leest het Evangelie volgens Johannes he­lemaal door. De vorige keer hebben we de opwek­king van Lazarus in hoofdstuk 11 gelezen. Hoofd­stuk 11 markeert het einde van deel 1 van het evangelie. Jezus laat zien dat Hij sterker is dan de dood en zegt dat Hij het eeuwige leven geeft aan wie in Hem gelooft. Tegelijkertijd komt zijn dood ook dichterbij in het besluit van de Hoge Raad om hem te doden. Het is duidelijk waar het onont­koombaar naar toe gaat. In de Johannesleeskring laten we ons stap voor stap door Johannes meene­men naar de ontknoping van zijn evangelie. Wilt u meer weten over de Johannesleeskring dan kunt u informatie krijgen bij ondergetekende.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland