15-10-2023 Taizéviering

Op zondag 15 oktober a.s. om 19.00 uur vindt de tweede Taizéviering in de Mariakerk van Oosterwijtwerd plaats. Een Taizéviering is een korte viering met weinig gesproken woord, korte gebeden, stiltes en veel zang. Een meditatieve viering zoals gebruikelijk is in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé, een klein dorpje in Frankrijk. De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, ontvankelijk voor God en voor de ander. Graag tot ziens op 15 oktober!

De voorbereidingscommissie: Linda, Mariëlle, Melson, Titia en Jolanda.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland