15 juli Edukans Zondag

De diaconie wil samen met de kinderen van de kindernevendienst  op zondag 15 juli een Edukans-zondag organiseren, dit ter vervanging voor het jarenlang lopen met het zendingsbusje langs de deuren.

Edukans: Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

Samen met de kinderen organiseren we een luxe en gezellig ontbijt, de kosten voor het ontbijt zijn €7,50  p.p. We kunnen de kosten voor het ontbijt laag houden omdat vele winkeliers in ons dorp ons sponsoren, de winst is voor Edukans.
Ook in de kerkdienst wordt aandacht besteed aan Edukans en de kinderen werken hieraan mee.

Deze zondag is er één collecte, voor ……Edukans.

Noteer alvast in je agenda:
datum: zondag 15 juli
waar: in één van de zalen van de Vredekerk

tijd ontbijt: 8.30 uur, zaal open : 8.15 uur
voor wie: voor iedereen !

kosten: €7,50 (aan de zaal betalen); kinderen onder de 12 jaar gratis
opgave: tzt inschrijfformulieren in de hal van de kerk  (of winterlo@telfort.nl)

Komt u ook gezellig en lekker ontbijten voor het Goede Doel?
Diaconie Vredekerk.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland