17-09-2023 Startzondag

Het landelijke jaarthema is dit jaar ‘Ga mee!’ en de bedoeling is dat met dit jaarthema gemeenten worden uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld.”

Startzondag is dit jaar op 17 september en is voorbereid door de commissie Eredienst (Vredekerk) en de werkgroep Vieren (Maarland). Bedacht is om de boel ’s flink op de kop te zetten. Dit is het plan:

Om 09.30 uur is de Vredekerk open. Dan kan er dus worden binnengelopen om elkaar te ontmoeten met een bakje koffie, thee én taart!

Tegen een uur of tien verzamelen we ons in de kerkzaal. Daar krijgen we te horen wat de bedoeling is: we gaan met elkaar, samen, de dienst maken! Dat doen we door in groepen de verschillende onderdelen van de dienst voor te bereiden. Een groep gaat zingen. Een groep gaat de preek maken. Een groep gaat de gebeden schrijven. Een groep gaat liturgisch bloemschikken. Een groep gaat aan de slag met popmuziek. Een groep gaat visjes maken. Een groep gaat het Bijbelverhaal verbeelden (bibliodrama). En een groep doet iets anders.

Rond 11.15 uur komen we weer uit alle hoeken en gaten van de Vredekerk bijeen in de kerkzaal en daar vieren we dan de door ons samen gemaakte dienst.

Daarna gaan we met elkaar aan de wandel richting de Petrus en Pauluskerk. Daar zal een broodmaaltijd klaar staan (die iedereen naar eigen smaak kan smeren). Na het zingen van het tafellied trekken we er allemaal weer op uit, ieder naar d’r eigen huis.

Het is niet nodig om je op te geven en je hoeft ook helemaal niets mee te nemen: kom gewoon lekker naar de kerk!

Namens de voorbereiders André, Dennis, Elske, Ko, Lianne, Mariëlle, Pier, en Roelie.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland