Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  19 januari 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  19 januari 09:30
 3. Achttienplus Gespreksgroep

  19 januari 20:00
 4. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 5. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 6. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 7. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 8. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 9. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 10. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30

17-11-2019 Avondmuziek

Avondmuziek met Collegium
Musi­cum Loppersum

Op zondagavond 17 november is er om 19.00 uur weer een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De koren van het Collegium Musi­cum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma zingen een aantal Kyrie’s van Bach en Buxtehude. Ook zingen zij een paar modernere Scandinavische werken. Tussendoor is er samenzang, er worden korte stukjes uit de Bijbel gelezen, een gedicht en een gebed. Wie wil kan een kaarsje aansteken aan het licht van de Paaskaars. Er is geen preek, de na­druk in deze dienst ligt op rust en bezinning

Bijbelvers van de dag

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.