17 september 2017 Startzondag

Op 17 september is het weer Startzondag. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen. Er is weer een feestelijk programma samengesteld dat zal duren tot een uur of half twee.

Het thema is Open Huis

De indeling van de dag is als volgt:

  • 9.30 Kerkdienst in de Vredekerk in Loppersum
  • 10:15 Koffiedrinken met cake of taart en het formeren van groepjes voor het volgende onderdeel.
  • 10:45 Vertrek naar het eerste open huis
  • 11:30 Op weg naar het tweede open huis
  • 12:30 verzamelen in de Jacobuskerk in Zeerijp voor de slotviering
  • 13.00 Gezamenlijke maaltijd

Een programma met veel plaats tot ontmoeting. Ook voor de jongeren en de kinderen zijn er  programmaonderdelen die voor hen aansprekend zijn. Dus welkom allemaal op deze feestelijke dag.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland