18 september 1ste collecte voor Tent of Nations

Zie ook het verhaal over gerechtigheid.

Bishara, de vader van Daoud, kreeg samen met zijn vrouw Milade negen kinderen. Vader Bishara, die in 1976 overleed, had de droom om zijn land tot een plaats van ontmoeting en vrede te maken. Zijn zonen Daher en Daoud, ondersteund door zus Amal en de andere leden van de familie, werken er nu aan deze droom werkelijkheid te laten zijn. Nogmaals,ondanks de grote bedreigingen die er zijn, laten zij zich leiden door hun basismotto We Refuse to Be Enemies. (Wij weigeren om vijanden te zijn)

Meer info: www.tentofnations.nl

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

PKN Vredekerk Maarland