Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.