19 mei: Edukans ontbijt

De gezamenlijke diaconieën willen samen op zondag 19 mei een Edukans-zondag organiseren.

Edukans: Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen, Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

 We organiseren voor Edukans een luxe en gezellig ontbijt.

Datum: 19 mei 2019
Waar: Vredekerk
Kosten: €7,50 (kinderen tot 12 jaar gratis)
Iedereen is welkom!

 Nadere berichten over dit ontbijt volgen.

De gezamenlijke diaconieën

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland