1e zondag 40 dagen tijd

De eerste zondag in de Veertigdagentijd

De symbolische schikking in deze periode volgt het oecumenisch leesrooster met als thema ‘uit liefde voor jou’.

De Veertigdagentijd begint somber en start met een periode van bezinning en reflectie.

De lezing van vandaag gaat over de verzoeking in de woestijn waarin Jezus in de woestijn  wordt verzocht  stenen in brood te veranderen.

Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de ‘snelle’ oplossingen of bevredigingen van onze behoeften. Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland