20 oktober: Filmavond

Elke maand wordt er in de Vredekerk een bijzondere film vertoond rond een centraal thema. Dat thema is dit jaar ‘Leven en dood’: acht films over mensen die moeten leren omgaan met de dood, of juist het leven ten volle vieren.

Op 20 oktober staat de Japanse film Departures (2009) op het programma. De cellist Daigo Kobayashi verliest zijn baan wanneer zijn orkest wordt opgeheven en krijgt daarna een baantje bij een uitvaart­ondernemer, als hulpje bij het kistklaar maken van overledenen.

De film begint om 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45. Na afloop is er volop gelegenheid om na te praten over de film met een glas wijn en iets lekkers.

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar deze maandelijkse voorstellingen, dus kom vooral eens kijken als u nog niet eerder bent geweest!

Melson Zwerver

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland