2019-02 Uit de pastorie

Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Inmiddels is Pasen achter de rug en kijken we uit naar de feesten die komen: Hemelvaartsdag en Pinksteren. Hemelvaartsdag is een kerkelijk feest dat we samen vieren in de kerk van Eenum. Een klein kerkje op een berg even buiten Loppersum. Het lijkt op het gedeelte uit Handelingen over He­melvaart waar Jezus opgenomen wordt in de He­mel vanaf de Olijfberg die even buiten Jeruzalem ligt. Het is een afscheid en toch is het niet verdrie­tig. De leerlingen gaan terug naar Jeruzalem terwijl ze God loven. Hemelvaart is namelijk ook het feest van de verhoging van Jezus. Jezus neemt de godde­lijke macht en eer weer op zich. Jezus heeft mens­zijn op zich genomen en brengt dat nu bij God. Wij geloven in een menselijke God. Wij zijn naar zijn beeld geschapen en dat herkennen wij nu in Jezus. Jezus is vervolmaking van het menselijke. Hij is ons doel. Zijn liefde is de essentie van ons leven. En om die liefde te brengen wordt de gemeente van God vervuld van de Heilige Geest. De discipelen zijn voortaan apostelen. Dat betekent gezondenen. En zo zijn wij als kerk gezonden in de wereld om de heerschappij van Jezus zichtbaar te maken. De kerk is geroepen om zich in te zetten voor de samenle­ving. Het is niet alleen een open gemeenschap, maar vooral ook gezonden. De vruchten van de geest maken iets zichtbaar van de heerschappij die Jezus met Hemelvaart op zich neemt.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland