2019-03 Uit de pastorie

Komende zondag 30 juni begint om 9:30 uur de overstapdienst in de Petrus en Pauluskerk. In de overstapdienst nemen Anne Roggeveld, Elize Reinders en Jasmine Bijlholt afscheid van de Kindernevendienst en worden zij welkom worden geheten door de Tienerdienst. Deze overstap valt samen met die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en ook dat is een hele verandering. In hun groei naar volwassenheid maken ze nu een hele sterke ontwikkeling door. Deze overgang markeren wij met deze dienst. We geven ze een zegen mee en de ouders schrijven hun een persoonlijke brief, die pas thuis gelezen gaat worden. 

Anne, Elize en Jasmine mochten ook hun voorkeur wat betreft de liederen opgeven.  Deze waren minder geschikt om met gemeentezang onder orgelbegeleiding uit te voeren. Gelukkig hebben we Jack Hoogstra en Willem Jan Stuut bereid gevonden om deze ten gehore te brengen tijdens de dienst. Een bijzondere dienst wordt het zo zeker en we hopen dat u allemaal komt.

Ds. Marco Roepers 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland