2019-05 Uit de Pastorie

Johannesleeskring

De Johannesleeskring is een gezellige groep waar we het Johannesevangelie lezen van voor naar achteren. Het evangelie is echt heel anders dan de andere drie. Om de lijn van het het evangelie goed in de gaten te krijgen is het echt noodzakelijk om het helemaal te lezen. Daardoor ontdekken we echt verrassende dingen. Ook al zijn we bijna op de helft, nieuwe deelnemers kunnen gewoon bij ons instappen om samen dit evangelie te ontdekken. De volgende keer is op maandag 9 september 2019 in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

Startzondag

De Startzondag is op 22 september en begint met een dienst in de Vredekerk. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Het wordt een inspirerende startzondag, vandaar dat sommigen deze dag al de inspiratiezondag hebben genoemd.

Alfacursus

Helemaal nieuw volgend seizoen is dat ds. Christiaan Kanis van de vrijgemaakte kerk en ondergetekende gaan samenwerken bij de Alfacursus. We kennen elkaar al van Kerk en Aardbeving en dat nu onze samenwerking verder wordt uitgebreid is prachtig.

Nieuwsbrief Kerk en Aardbeving

Er is in juni een nieuwsbrief van Kerk en Aardbeving verschenen, Deze nieuwsbrief is via het internet verspreid op de site van de kerk (www.pknloppersummaarland.nl/nieuwsbrief-platform-kerk-en-aardbeving) kunt u de nieuwsbrief vinden.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland