2019-06 Onder de Toren

Het gaat vandaag de dag niet allemaal altijd even goed met de kerk in Groningen: als je naar het le­denaantal kijkt, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de kerkbezoeker.

Maar gelukkig is de kerk niet hetzelfde als het Cen­traal Bureau voor de Statistiek. In de kerk kun je met andere ogen leren kijken, de ogen van de Geest. Dan zie je dat oude mensen, net als jonge mensen, kinderen van God zijn. In de kerk geldt niet: de jeugd heeft de toekomst, maar iedereen heeft de toekomst.

Dan zie je ook dat er veel mensen op zoek zijn; dat er velen geïnteresseerd zijn in spiritualiteit; dat er behoefte is aan een gemeenschap waarin je gezien wordt, waar er een plaats voor je is. Als gemeente van Christus kunnen we de hand reiken aan men­sen die een hand uitsteken. Niet omdat wij zo no­dig ons product aan de man of de vrouw moeten brengen. Niet om mensen vervolgens binnen te trekken in onze organisatie. Maar gewoon omdat we met de ogen van de Geest kijken en zien dat we iets met de ander kunnen delen van de liefde van God.

Delen, dat is geven en ontvangen. Want de gemeen­te leeft niet alleen van het geven aan anderen, zij leeft vooral van wat zij van anderen mag ontvan­gen. Om het te zeggen in de Geest van de Hebreeën brief: sommigen hebben zonder het te weten enge­len ontvangen.

Laten we dus als gemeente uit onze comfortzone (als we die al hadden) stappen en ons openen voor zoekers en zieners van allerlei pluimage. Moge de Geest ons de ogen openen.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland