2019-06 Uit de Pastorie

Op 22 september is de startzondag. Het thema is Een goed verhaal. Er is weer een mooi programma in elkaar gezet door de enthousiaste voorberei­dingsgroep. Er is weer keuze uit diverse program­maonderdelen. We beginnen in de Vredekerk en we sluiten af in ‘t Zandt. Het enthousiasme werkt aanstekelijk en hopelijk werkt het weer ook mee die zondag. Zowel de dienst in de Vredekerk als die in de Mariakerk worden door ds. Huisman en on­dergetekende geleid.

Op 31 augustus heb ik weer meegedaan met de Grote Weserronde: een fietstocht van 150 km (kortste afstand; de langste is 300 km) langs de Weser door het Weserbergland in Duitsland. On­danks dat het die zaterdag boven de 30 graden was, heb ik de tocht goed weten te volbrengen op mijn ligfiets. Verrassend genoeg bleek achter mij op het veld ook Lopsters te kamperen. De kerk­dienst was weer een jubel belijdenisdienst. Mensen die 50 jaar geleden belijdenis hadden gedaan ston­den centraal en kregen een oorkonde. Er werd te­ruggeblikt op de gebeurtenissen in 1968/1969. In de preek stond centraal dat belijdenis ja zeggen op Gods belofte is. De belofte van God is daar helemaal niet afhankelijk, maar tijdens de belijdenis gaven zij aan die belofte ook werkzaam te laten zijn. Nu kunnen zij terugkijken daarop en nagaan wat het hen heeft gebracht. Ook kunnen ze vooruitkijken op de jaren die komen. Het leven is immers niet voorbij. Hoe willen  zij aan hun geloof gestalte ge­ven. De dienst was ook een avondmaalsdienst. Het raakte mij wel om dit zo mee te maken.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland