Toekomstige evenementen

 1. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 2. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 3. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 4. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 5. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 6. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 7. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30
 8. Zoektocht in het Marcus evangelie

  23 januari 19:30
 9. Kerkenraad wijk Vredekerk

  23 januari 19:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  26 januari 09:30

2019-08 Onder de toren

Onder de eerste christenen was kerst niet zo be­langrijk. Pasen en Goede Vrijdag worden door veel christenen als de belangrijkste christelijke dagen beschouwd, en terecht. Toch ben ik dol op kerst. Ik erger mij ook niet zo snel aan de commercie die aan alle kanten probeert om munt te slaan uit het feest (hoewel, die kerstman…). Jammer en jammer­lijk vind ik het als bedrijven proberen om het feest te ontkerstenen, om er zeg maar een gewoon alge­meen feest van te maken. Bij het kerstfeest hoort het kerstverhaal, onlosmakelijk.

Zoals Claudia de Breij (voor zover ik weet niet een gelovige) vorig jaar dichtte in dagblad Trouw:

…. In mijn kamer staat een stal met een plastic kind­je.
Hij straalt en ik aanbid hem met zijn lachende ge­zicht
omdat hij mij laat zien: het maakt niet uit. Al vind je
dit alles onzin…
Het gaat altijd over liefde. Het gaat altijd over licht.

Met kerst vieren we dat God zich helemaal ver­bindt met onze aarde. God wordt als het ware in onze (mensen) handen gelegd, als een klein kind. Aan mensen is het om God te dragen in deze we­reld, om liefde en licht hoog te houden.

Ik heb geen enkel probleem met kerstmaaltijden en familie gezelligheden, integendeel. Maar als het alleen maar draait om een vol programma en een volle buik, dan blijft er van binnen iets leeg. Mooi dat ook Claudia de Breij daarover schrijft.

domie Tjalling

Bijbelvers van de dag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.