2019-08 Onder de toren

Kerk en seks, het is een lastige relatie. Of het gaat over seksueel misbruik dat jarenlang in de doofpot is gestopt, of het gaat over wat er allemaal niet mag. Meestal laten predikers zich meer inspireren door verboden uit de Bijbel, dan door de lofzang op erotiek uit het Hooglied. Eigenlijk zit niemand te wachten op een dominee die eens omstandig gaat uitleggen hoe fijn seks kan zijn. Ook niet als die do­minee ooit tijdens zijn periode in het onderwijs veel lessen seksuele vorming heeft gegeven. (Dat was toevallig. Ik werd leraar toen net het Aids tijd­perk aanbrak, op school zocht men naarstig naar een slachtoffer om voorlichting te geven over die ziekte. Dat slachtoffer werd ik. Gelukkig werden de lessen meer dan alleen Aidsvoorlichting, ze groei­den uit tot lessen seksuele vorming).

Ik zou hier nooit over begonnen zijn, als mijn oog niet net gevallen was op het boek Shameless van Nadia Bolz-Weber. Zij is predikant van een Luther­se kerk in de Verenigde Staten. De kerk heet: huis voor alle zondaars en heiligen. Ze noemt het een plek waar ze met outsiders, yuppen, verslaafden (ze was zelf ook verslaafd) en iedereen die maar wil komen het leven viert in al zijn diversiteit. Als je een foto van haar ziet denk je: wow, zo’n domi­nee zou ik ook wel willen hebben (of zijn) – hoe­wel, smaken verschillen. Een vrouw van net vijftig met veel tattoos en een uitstraling van grote be­trokkenheid.

Zij schreef een boek over seks, waarin het natuur­lijk gaat over hoe verknipt veel gelovigen in de Vere­nigde Staten daarmee omgaan. Maar tegelijk is het meer: een boek waarin de kerk nu eens niet met een vingertje zwaait, dit mag wel en dat mag niet. In de christelijke seksuele ethiek van Nadia Bolz-Weber staat zorgzaamheid centraal. De on­dertitel van het boek Shameless is – met kwinkslag – a sexual reformation. Het boek is bij mijn weten nog niet vertaald.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland