Toekomstige evenementen

 1. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 2. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 3. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 4. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 5. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 6. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 7. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30
 8. Zoektocht in het Marcus evangelie

  23 januari 19:30
 9. Kerkenraad wijk Vredekerk

  23 januari 19:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  26 januari 09:30

2019-08 Uit de Pastorie

December is een gezellige maand. Vooral wanneer de kerstspullen weer van zolder worden gehaald en de huiskamer er mee wordt versierd. Er komt weer een kerstboom in de kamer te staan en zo le­ven we langzaam naar kerst toe.In de pastorie is december vooral ook een tijd van drukte. De vele kerstdiensten worden weer voorbereid. Op 22 de­cember is de eerste kerstdienst om 16:30 in Eenum. De volgende dienst is de kerstnachtdienst op 24 december om 22:00 uur in de Petrus en Pau­luskerk. De oudejaarsdienst in de Petrus en Pauluskerk op 31 december om 19:30 uur hoort voor mijn gevoel ook bij de kerstdiensten. Ondanks alle inspanningen die dat vraagt is het ook mooi om te doen. Het gaat in de kerkdiensten erom dat we weer bepaald worden bij de geboorte van Jezus en dat maakt dat kerst vieren ook inhoud heeft. We vieren dan met kerst dat God naar ons omziet en in Jezus mens werd om ons te redden.

ds. Marco Roepers

Bijbelvers van de dag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.