2019-08 Uit de Pastorie

December is een gezellige maand. Vooral wanneer de kerstspullen weer van zolder worden gehaald en de huiskamer er mee wordt versierd. Er komt weer een kerstboom in de kamer te staan en zo le­ven we langzaam naar kerst toe.In de pastorie is december vooral ook een tijd van drukte. De vele kerstdiensten worden weer voorbereid. Op 22 de­cember is de eerste kerstdienst om 16:30 in Eenum. De volgende dienst is de kerstnachtdienst op 24 december om 22:00 uur in de Petrus en Pau­luskerk. De oudejaarsdienst in de Petrus en Pauluskerk op 31 december om 19:30 uur hoort voor mijn gevoel ook bij de kerstdiensten. Ondanks alle inspanningen die dat vraagt is het ook mooi om te doen. Het gaat in de kerkdiensten erom dat we weer bepaald worden bij de geboorte van Jezus en dat maakt dat kerst vieren ook inhoud heeft. We vieren dan met kerst dat God naar ons omziet en in Jezus mens werd om ons te redden.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland