2020-02 Uit de pastorie

Komende weken begint de veertigdagentijd waarin we ons concentreren op het lijden van Jezus. Tege­lijkertijd staat op het leesrooster het gedeelte uit Exodus over de uittocht. De opstanding van Jezus was op het Joods paasfeest, het Pascha. Op dit feest wordt de bevrijding uit Egypte herdacht waar het volk een slavenbestaan leidde. De opstanding van Jezus betekent ook de bevrijding, namelijk van de macht van dood en zonde.  Zo krijgt het  paasfeest een nieuwe lading die in het verlengde ligt van de Joodse betekenis van het feest.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland