2020 05 Onder de toren op donderdag 19 maart: virusje

Ik moest denken aan het verhaal over David en Goliath.
Die David had het maar gemakkelijk! Hij vocht tegen een reus, die weliswaar afschrikwekkend was en agressief. Maar toch, een reus kun je zien. En dat virus is maar een piepklein virusje. Je kunt het niet zien met het blote oog, je hebt er zelfs een speciale microscoop voor nodig.

Een virus is een klein, superklein ding: wat erfelijk materiaal, verpakt in eiwit. Buiten een levend wezen is het snel met hem afgelopen. Hij kan alleen iets doen door een levend organisme binnen te dringen. Zo klein en onzichtbaar en zo gevaarlijk en kwaad.

Geef mij maar Goliath. Die kun je zien, hij valt je niet ongemerkt aan bij deurkrukken of hoestbuien. Maar de strijd tegen Goliath viel ook niet mee, iedereen rende angstig weg als hij er aan kwam. Samen hadden ze die Goliath natuurlijk best te grazen kunnen nemen, ze waren met een heel leger tegen één reus.

Pas als David komt, gebeurt er iets. David geeft ze het goede voorbeeld, hij gaat voor in de strijd. Misschien is hij ook wel bang, maar tegelijk moedig. Hij vertrouwt op zijn God.

Vertrouwen op God, dat heeft niet iedereen. Maar samen dapper zijn, ook al ben je bang. Dat is iets waaraan iedereen kan meedoen. Samen zullen we dat piepkleine, kwade virusje moeten verslaan. Door ons goed te houden aan de afspraken, door goed te luisteren naar wat deskundigen ons te zeggen hebben.

Trouwens, er zijn ook niet-kwade virussen. Als je het hoort kun je het bijna niet geloven. Ze komen in grote aantallen voor in de bloedbaan en in verschillende organen van het menselijk lichaam. Deze virussen hebben een gunstige uitwerking op de gezondheid. Ze spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij het voorkomen van infecties. Het zijn goede virussen.

Maar er zijn natuurlijk ook goede reuzen! De meeste zelfs.

Domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland