2020 07 Onder de toren woensdag 25 maart : Afstand houden!

In Bijbelse tijden was het een must voor de melaatsen, mensen met een of andere huidziekte. Ze moesten afstand houden van – zeg maar – de gezonde mensen. En als er iemand aankwam, dan moesten ze roepen ‘onrein, onrein!’. Ik weet niet of men het idee had dat een huidziekte besmettelijk en overdraagbaar was. De onreinheid was dat wel: als je iemand aanraakte die onrein was, werd je zelf onrein.

Toch hield niet iedereen zich aan dat verbod om aan te raken.

Natuurlijk is Jezus weer een beroemde overtreder. Marcus verhaalt aan het einde van zijn eerste hoofdstuk hoe een melaatse man naar Jezus toekomt, hij valt op zijn knieën en smeekt om hulp: Als u wilt kunt u mij rein maken.

En Jezus, die wordt overweldigd door medelijden. Hij steekt zijn hand uit, raakt de man aan en zegt: ik wil het, word rein.

En ja, de man z’n huidziekte verdwijnt, hij is rein.

Maar Jezus, die reageert woedend. Vooral boos op zichzelf – vermoed ik – dat hij zich in zo’n situatie heeft laten brengen. Want nu is Jezus onrein.

Hij draagt de man op om niemand iets te zeggen, maar ja… Als je iemand opdraagt om niets door te vertellen, dan weet je vaak wel wat er gebeurt.

Jezus kon dus moeilijk afstand houden. Dat heeft ook wat te maken met een tekst uit Jesaja, waarvan Marcus vindt dat die goed bij Jezus past. Het staat in Jesaja 53: Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.

Ik denk dat dat woord van Jesaja tegen ons allen gezegd wordt.

Maar in deze tijd betekent dat niet dat we elkaar moeten gaan aanraken. De Bijbel is een boek dat je goed moet lezen: er staat niet wat er staat.

Ik denk dat het in onze tijd betekent dat we maximaal ons best doen om afstand te houden, juist om alle mensen met een zwakkere gezondheid te helpen.

Wij zouden zelf die zwakkere kunnen zijn, misschien ben je / bent u dat wel! Beeld je eens in dat – getekend door de zwakheid, die deel is van ieders leven – je op anderhalve meter afstand op je knieën gaat en smeekt: hou alsjeblieft afstand, want hoe meer besmettingen hoe minder kans voor mij om nog dagen van leven te hebben. Hoe erg hoop je dan dat de ander zich die smeekbede aan zal trekken!

Die ander, dat ben jij!

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland